pigerne

Mødet om gryderne styrker danskernes livskvalitet

Børnebørnenes madværksted er et projekt i Hjerteforeningen og er støttet af Nordea-fonden, og VELUX FONDEN støtter videreførelsen af de lokale madværksteder. Formålet er at styrke forholdet mellem børn og bedsteforældre og at inspirere tre generationer af danskere til at spise sundere.

Gennem børnebørnenes madværksted har Hjerteforeningen søsat et fireårigt projekt, som styrker danskernes livskvalitet. Vores dagsorden er et styrket fællesskab mellem børn og bedsteforældre, baseret på sunde fælles madoplevelser.


Hvordan organiseres madværkstederne?

I 2019 er madværkstederne udbredt til 27 byer fordelt over hele landet og organiseres lokalt af Hjerteforeningens engagerede skare af frivillige. Undervisningen varetages af en faguddannet underviser.

whatup

Hvad har effekten været?

Efter kurset svarer 80% af bedsteforældrene, at de i høj grad eller meget høj grad har har lært noget nyt om deres barnebarn, for eksempel madvaner, foretrukne retter eller andet, og samme andel er blevet inspireret til nye måder at lave mad på.

Efter kurset svarer mere end 80% at forholdet mellem barn og sin bedsteforælder er blevet styrket

Kilde: COWI. Midtvejsevaluering. Børnebørnenes madværksted

gamle

Hvad er madværkstedernes positive effekter?

  • Sund mad påvirker vores trivsel, helbred og livskvalitet – både på den korte og den lange livsbane.
  • Bedsteforældres samvær med børnebørn styrker den mentale sundhed og nedsætter kontakten med hospitalsvæsenet – og børns kontakt med bedsteforældre kan give dem en øget følelse af familiære rødder og selvforståelse